Als cliënt moet je onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen op je advocaat. Als een cliënt iets vertelt aan zijn advocaat moet dat tussen hen kunnen blijven. Maar hoe werkt die geheimhoudingsplicht nou eigenlijk?

Het belang van de geheimhoudingsplicht

Een cliënt moet zijn advocaat in vertrouwen kunnen nemen. Ze moeten openlijk over de zaak kunnen spreken, zonder dat de cliënt zich hier ongemakkelijk of bezwaard bij voelt. Wanneer een cliënt zich niet goed aan deze plicht houdt, is dit niet alleen slecht voor het vertrouwen, maar kan het ook gevaarlijk zijn voor de cliënt. 

Hoe ver gaat de geheimhoudingsplicht?

In principe is een advocaat verplicht om alles, waarvan hij kennisneemt tijdens het uitvoeren van zijn beroep, geheim te houden. Een advocaat moet dus zwijgen over de bijzonderheden van een door hem behandelde zaak. Hij mag verder ook niet spreken over wie zijn cliënt is en ook niet over de aard en omvang van de belangen van de cliënt. Ook als de zaak is afgerond gelden deze regels nog. 

Niet alleen de advocaat is verplicht om zich te houden aan de geheimhoudingsplicht, zijn werknemers, personeel of collega’s zijn ook verplicht zich aan deze regel te houden. Ook wanneer de advocaat stopt met zijn werk, blijft hij verplicht om zich aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Uitzonderingen

De geheimhoudingsplicht voor advocaten is niet absoluut, op deze plicht zijn grofweg twee uitzonderingen. Een advocaat mag namelijk vertrouwelijk verkregen kennis naar buiten brengen. Hiervoor moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden gedaan, namelijk:

  • Een juiste uitvoering van de aan de advocaat opgedragen taak rechtvaardigt dit
  • De cliënt heeft geen bezwaar tegen het naar buiten brengen van deze informatie
  • Het is in overeenstemming met de goede beroepsuitoefening

Een tweede uitzondering is dat de geheimhoudingsplicht niet geldt als de cliënt een zaak tegen de advocaat aanspant. De advocaat moet zich namelijk wel kunnen verdedigen, maar daarbij mogen de belangen van de cliënt niet onnodig geschonden worden.

Vragen

Ben je op zoek naar een advocaat, maar heb je nog vragen over de geheimhoudingsplicht? Of heb je hulp nodig in een bepaald rechtsgebied? Neem dan eens contact op met de RechtNet Advocaten: uw advocaat in Den Bosch. Deze mensen zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsvormen en kunnen je helpen met al je vragen.

Written by Coffee Stories